SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Úvěrová inflace a deflace s hlediska deduktivního
Název: Úvěrová inflace a deflace s hlediska deduktivního
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: dluh, kapitalista, konjunkturální inflace, platidlová inflace, úvěr, úvěrová inflace
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1928
   
Abstrakt:

Autor píše o tom, co je úvěrová inflace a vymezuje ji vůči jiným druhům, například konjunkturální a platidlové inflaci. Úvěrovou inflaci definuje jako situace, kdy stát platí úvěry ze svých dluhů jinými dluhy. Věnuje se též úvěrové deflaci, kdy je stát při splácení dluhů v přebytku, ovšem své přebytky nevpouští do oběhu a opět je pouze využívá ke splácení dluhů. V závěru se pak věnuje možnosti vzniku úvěrové inflace při zahraničním obchodu.

(Opršal Petr)