Úvěrová inflace a deflace s hlediska deduktivního

Autor: Mildschuh, Vilibald
Typ: článek
Klíčová slova: dluh, kapitalista, konjunkturální inflace, platidlová inflace, úvěr, úvěrová inflace
Bibliografický záznam: MILDSCHUH, Vilibald. Úvěrová inflace a deflace s hlediska deduktivního. Obzor národohospodářský XXXIII. (1928). Praha:J. Otto. 1928, roč. XXXIII., s. s. 177-192. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1928
Ročník: XXXIII.
Rozsah stran: s. 177-192
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor píše o tom, co je úvěrová inflace a vymezuje ji vůči jiným druhům, například konjunkturální a platidlové inflaci. Úvěrovou inflaci definuje jako situace, kdy stát platí úvěry ze svých dluhů jinými dluhy. Věnuje se též úvěrové deflaci, kdy je stát při splácení dluhů v přebytku, ovšem své přebytky nevpouští do oběhu a opět je pouze využívá ke splácení dluhů. V závěru se pak věnuje možnosti vzniku úvěrové inflace při zahraničním obchodu.

(Opršal Petr)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání