Obzor národohospodářský XXXIII. (1928)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1928
Ročník : XXXIII.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1928. roč. XXXIII.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XXXIII
   

Seznam článků

Přečti si

O tak zvaných daňových zásadách, In: Obzor národohospodářský XXXIII. (1928)

Engliš, Karel

Text se zabývá daňovou problematikou. První část je zaměřena na únosnost daní na příkladu daně důchodové. Autor je zde zastáncem daňové progrese s argumentem, že ta působí nejmenší škodu. Další část se zabývá souvislostí mezi daněmi a politikou. Tu definuje jako politický boj o podobu daňové soustavy. V závěrečné části se autor zabývá pružností a přesouváním daní. Hlavním tématem je přesun zdanění z živnostníka či plátce daně na koncového zákazníka

(Opršal Petr)

Přečti si

O vývoji a úkolech československého průmyslu, In: Obzor národohospodářský XXXIII. (1928)

Preiss, Jaroslav

Autor ve svém projevu shrnuje hospodářské dějiny v českých zemích od dob Přemyslovců po rok 1928. Kriticky se vyjadřuje k husitským bouřím a stavovskému povstání, naopak vyzdvihuje Habsburky. První menší kritika rakouské monarchie je k protekcionismu 19. století a to zvláště pro oblast Uher/Slovenska. Promlouvá také o problémech nově vzniklého československého státu, a jak byly doposud řešeny. Vypočítává též objem rakouskouherských průmyslových jednotek, které připadly Československu. Chválí československou obchodní a Rašínovu deflační politiku. V závěru pak hodnotí vyhl...

Přečti si

Tři roky finanční politiky, In: Obzor národohospodářský XXXIII. (1928)

Engliš, Karel

Jedná se o stručnou charakteristiku hospodářské politiky od konce roku 1925 až po rok 1928. Engliš se nejpodrobněji zabývá problémy: řešení projevů deflace z roku 1925, ustálení měny, snížení nezaměstnanosti a zároveň zvýšení platů a to vše převážně pomocí pobídek pro firmy. Mezi další témata patří především konsolidace státního rozpočtu, celková restrukturalizace a snížení nákladů státu.

(Bejdová Markéta)

Přečti si

Úvěrová inflace a deflace s hlediska deduktivního, In: Obzor národohospodářský XXXIII. (1928)

Mildschuh, Vilibald

Autor píše o tom, co je úvěrová inflace a vymezuje ji vůči jiným druhům, například konjunkturální a platidlové inflaci. Úvěrovou inflaci definuje jako situace, kdy stát platí úvěry ze svých dluhů jinými dluhy. Věnuje se též úvěrové deflaci, kdy je stát při splácení dluhů v přebytku, ovšem své přebytky nevpouští do oběhu a opět je pouze využívá ke splácení dluhů. V závěru se pak věnuje možnosti vzniku úvěrové inflace při zahraničním obchodu.

(Opršal Petr)

Přečti si

Užitek relativní a užitek mezní, In: Obzor národohospodářský XXXIII. (1928)

Engliš, Karel

Jedná se o polemiku v diskuzi mezi autorem a profesorem Ledererem, skládající se ze dvou hlavních částí. Autor vyvrací Ledererovy námitky, podle něj vznikly v noetickém nedorozumění a mísení subjektivního a objektivního hodnocení užitku, stejně tak i kvantitativního hodnocení s kvalitativním. Podle autora není druh hodnoty dán předmětem, ale jeho vlastností, srovnávány mohou být pouze srovnatelné vlastnosti. Rozdíl mezi užitnou hodnotou autor hodnotí jako kvalitativní. Slabou stránku nauky o mezním užitku spatřuje v její psychologizaci, když mezní užitek může být odvozen čistě prakticky. Druhá část článku se zabývá relativním užitkem...

Přečti si

Vzpomínáme na prvního českého pěstitele nauky nárohospodářské, In: Obzor národohospodářský XXXIII. (1928)

Horáček, Cyril

V tomto článku se Horáček po 25 letech ohlíží a celkově hodnotí život a dílo Františka Ladislava Riegera. Zejména vyzdvihuje jeho snahu o zviditelnění národohospodářství a to ještě v tobě, kdy se ostatní zabývali otázkami mluvnice atp. Na závěr Horáček konstatujee, že bychom měli pečovat o náš stát, protože tím vzdáváme Riegerovi největší čest.

(Bejdová Markéta)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání