Užitek relativní a užitek mezní

Autor: Engliš, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: kvalitivní, kvantitativní, Lederer, mezní užitek, objektivní, relativní užitek, subjektivní, upotřebitelnost, užitečnost
Bibliografický záznam: ENGLIŠ, Karel. Užitek relativní a užitek mezní. Obzor národohospodářský XXXIII. (1928). Praha:J. Otto. 1928, roč. XXXIII., s. s. 406-419, 510-525. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1928
Ročník: XXXIII.
Rozsah stran: s. 406-419, 510-525
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Jedná se o polemiku v diskuzi mezi autorem a profesorem Ledererem, skládající se ze dvou hlavních částí. Autor vyvrací Ledererovy námitky, podle něj vznikly v noetickém nedorozumění a mísení subjektivního a objektivního hodnocení užitku, stejně tak i kvantitativního hodnocení s kvalitativním. Podle autora není druh hodnoty dán předmětem, ale jeho vlastností, srovnávány mohou být pouze srovnatelné vlastnosti. Rozdíl mezi užitnou hodnotou autor hodnotí jako kvalitativní. Slabou stránku nauky o mezním užitku spatřuje v její psychologizaci, když mezní užitek může být odvozen čistě prakticky. Druhá část článku se zabývá relativním užitkem. Ten definuje jako užitek, který přináší jedna jednotka daného statku a je objektivně neměřitelný. Také zde pokračuje spor s prof. Ledererem, zvláště v rozdílu mezi relativní a směnnou hodnou statku, popřípadě subjektivní hodnotu a upotřebitelností. Vysvětluje zde vztah relativního a mezního užitku a rozdíl mezi užitečností a upotřebitelností.

(Opršal Petr)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání