SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Financování konjunktury v říši
Název: Financování konjunktury v říši
Autor: Chmela, Leopold
Klíčová slova: cedulová banka, daňové dobropisy, úvěrová politika, Vorfinanzierung
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Autor popisuje finanční politiku Německé říše po roce 1933. V tomto období bylo hlavním cílem hospodářské politiky oživení hospodářského růstu. Široké spektrum krátkodobých úvěrů se stalo hlavním nástrojem pro dosažení zmíněného cíle. Tyto úvěry měly podle autora být postupně konsolidovány z daňových příjmů a dlouhodobých půjček za dohledu bank a státních úřadů. Článek pojednává také o novém finančním plánu z roku 1939, který umožnil například vydávání daňových dobropisů.

(Čurdová Ivana)

Národohospodářský problém vnější úvěrové politiky a otázka budoucího vývoje našeho zahraničního obchodu
Název: Národohospodářský problém vnější úvěrové politiky a otázka budoucího vývoje našeho zahraničního obchodu
Autor: Vybral, Vladimír
Klíčová slova: úvěrová politika, vývozní úvěr, zahraniční obchod
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Válečný rozvrat světového hospodářství a poválečná deprese hospodářského života potřebovali návrat do normálu. Hlavním směrem bylo oživení mezinárodního obchodu. Dochází tedy ke střetu liberálistické politiky svobodného obchodu a celního protekcionismu se státní intervencí. Zavádějí se obchodně politická opatření a přímá státní podpora vývozu domácího zboží, jde o přímé subvencování domácího vývozu a zejména finanční podpora exporního úvěrování. Účelem bylo změnit riziko financujícího i exportujícího podniku. Důležitá otázka, jak rozvinout náš zahraniční obcod. Pro nově vzniklý stát se hospodářská expanze prostřednictvím zahraničního obchodu staví zcela jinak než je tomu u starých států...