SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Čistý výnos přímých daní u nás v r. 1899
Název: Čistý výnos přímých daní u nás v r. 1899
Autor: Krejčí, Dobroslav
Klíčová slova: 1898, 1899, daně osobní, daně reálné, přímé daně
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1902
   
Abstrakt:

Čistý výnos všech daní činil v zemích koruny České 48 170 888 zl., což bylo více než roku 1898. Čistý výnos znamená vše, co bylo v daném roce zaplaceno na daních, na exekučních poplatcích a na úrocích z dlužných daní. Země koruny České mají ze zemí Předlitavska na zvýšeném výnosu z přímých daní vůbec největší podíl. Výnos byl vyšší u daní reálných i u daních osobních s tím, že výnos z daní osobních u nás roste rychleji než z daních reálných. Z konkrétních daní u nás jevila největší přírůstek daň činžovní (reálná daň) a z daní osobních největší přírůstek jevila daň z výdělku podniků. Vzrostl výnos i z exekučních poplatků a úroků z prodlení...