Čistý výnos přímých daní u nás v r. 1899

Autor: Krejčí, Dobroslav
Typ: článek
Klíčová slova: 1898, 1899, daně osobní, daně reálné, přímé daně
Bibliografický záznam: KREJČÍ, Dobroslav. Čistý výnos přímých daní u nás v r. 1899. Obzor národohospodářský VII. (1902). Praha:J. Otto. 1902, roč. VII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1902
Ročník: VII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Čistý výnos všech daní činil v zemích koruny České 48 170 888 zl., což bylo více než roku 1898. Čistý výnos znamená vše, co bylo v daném roce zaplaceno na daních, na exekučních poplatcích a na úrocích z dlužných daní. Země koruny České mají ze zemí Předlitavska na zvýšeném výnosu z přímých daní vůbec největší podíl. Výnos byl vyšší u daní reálných i u daních osobních s tím, že výnos z daní osobních u nás roste rychleji než z daních reálných. Z konkrétních daní u nás jevila největší přírůstek daň činžovní (reálná daň) a z daní osobních největší přírůstek jevila daň z výdělku podniků. Vzrostl výnos i z exekučních poplatků a úroků z prodlení. Také skutečný čistý výnos z přímých daních v roce 1898 a 1899 byl vyšší než předpokládaný.

Klára Jandejsková   

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání