SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Odklon důchodů a cen
Název: Odklon důchodů a cen
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: Dr. Macek, důchod, Karel Engliš, ministr financí, národní hospodářství, produktivita
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Celý článek může být charakterizován jako dialog mezi autorem Karlem Englišem a odborníky, kteří reagují na jeho vystoupení či publikace.
V první části článku autor cituje svůj projev ze sociálně politického výboru, z jednání o požitkovém systému. Z pozice ministra financí rozebírá fakt, že jsme prakticky chudší, než jsme byli před válkou, příčiny a řešení této skutečnosti. Další je citace článku uveřejněném v „Právu lidu“ jako reakce na dotaz jistého poslance k předchozímu projevu v sociálně politickém výboru. Zde autor převážně obhajuje své statistiky. V druhé části článku autor otiskuje polemický článek Dr...

Související autoři

více o hledání