Odklon důchodů a cen

Autor: Engliš, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: Dr. Macek, důchod, Karel Engliš, ministr financí, národní hospodářství, produktivita
Bibliografický záznam: ENGLIŠ, Karel. Odklon důchodů a cen. Obzor národohospodářský XXXI. (1926). Praha:J. Otto. 1926, roč. XXXI., s. s. 257-280. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1926
Ročník: XXXI.
Rozsah stran: s. 257-280
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Celý článek může být charakterizován jako dialog mezi autorem Karlem Englišem a odborníky, kteří reagují na jeho vystoupení či publikace.
V první části článku autor cituje svůj projev ze sociálně politického výboru, z jednání o požitkovém systému. Z pozice ministra financí rozebírá fakt, že jsme prakticky chudší, než jsme byli před válkou, příčiny a řešení této skutečnosti. Další je citace článku uveřejněném v „Právu lidu“ jako reakce na dotaz jistého poslance k předchozímu projevu v sociálně politickém výboru. Zde autor převážně obhajuje své statistiky. V druhé části článku autor otiskuje polemický článek Dr. Macka z Vysoké školy obchodní „Ceny, důchody, daně“, který byl směřován proti předcházejícím projevům Engliše a opět se k němu vyjadřuje.
Ve třetí části text obsahuje autorovu reakci na článek Dr. Macka, stále se držíce zmíněné problematiky.
Obecně je pro čtenáře velice zajímavé sledovat rozepři mezi těmito nezpochybnitelnými kapacitami prostřednictvím tehdejšího tisku a čtenáři tato skutečnost poskytne pohled ze dvou stran, kvalifikovaných a zasvěcených.

(Řehová Vendula)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání