SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Jak se dělá nezaměstnanost, drahota a bytová tíseň a proč se prohrávají stávky
Název: Jak se dělá nezaměstnanost, drahota a bytová tíseň a proč se prohrávají stávky
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: Dumping, Ochranná cla, Povolovací řízení, Přirozená cena, Přirozený kurs, Spekulace, Spravedlivá cena, Subvence
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Autor nám v této knize popisuje zásadní nedostatky našeho hospodářství po převratu roku 1918. Hlavními tématy, které zde rozebírá je otázka mezinárodního obchodu a s tím spojené problémy vysoké cenové hladiny, bytové politiky a myšlenky stávky. Jako hlavní příčinou vysoké cenové hladiny uvádí špatně nastolenou zahraniční politiku, která se přikláněla k protekcionalismu, zavádění ochranných cel, povolovacího řízení a k tzv. „národní soběstačnosti“. Deregulace/regulace nájemného se stala nejožehavějším bodem bytové tísně. Jako jediné možné východisko vidí v požadavku na zvýšení počtu bytů, tudíž že se musí více stavět...

Valutní dumping
Název: Valutní dumping
Autor: Basch, Antonín
Klíčová slova: dumping, inflace, mezinárodní obchod, Německo
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Valutní dumping je v krátkém úvodu představen jako specifická forma dumpingu. Lze jej nejjednodušeji popsat jako jev, ke kterému může docházet při disparitě domácích a mezinárodních cen. Valutního dumpingu se pak podle autora článku dopouští ten, který vyváží za ceny vyšší než domácí, ale nižší než mezinárodní. Průběžně s prezentací teoretického fundamentu je probírána otázka poválečného vývoje Německa, jehož aktivity na poli mezinárodního obchodu do značné míry spadaly do vyložené definice valutního dumpingu. Nezanedbatelný vliv na to měla mj. probíhající hyperinflace, která je též zmíněna jako jeden z hybných faktorů.   

(Olekšák Petr)