SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Nové cesty úvěru: Veřejné investice a jejich financování
Název: Nové cesty úvěru: Veřejné investice a jejich financování
Autor: Nebesář, Jaroslav
Klíčová slova: cedulová banka, Durbin E. F. M., Engliš Karel, financování investic, Krize, kvantitativní škola, Macleod H.D., Milhauda E., platidla, Spann O., teoretičtí skeptici, universalistická škola, úspory, úvěrová expanze, úvěry, veřejné investice, warrant
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Autor se v knize zabývá řešením hospodářské krize. Jako jediné možné východisko z krize vidí úvěrovou expanzi, na kterou se zaměřuje z pohledu několika různých směrů myšlení. V druhé polovině knihy se autor snaží vyvrátit některé mylné představy o úsporách, investicích a úvěrech, a zaobírá se tím, jak obecně krizi řeší socialistické a nesocialistické strany ve svých programech.

(Doležalová Alena)

První česká soustava národního hospodářství
Název: První česká soustava národního hospodářství
Autor: Vybral, Vladimír
Klíčová slova: ekonomie, Engliš Karel, metodologie, Soustava národního hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1938
   
Abstrakt:

Článek se zabývá popisem díla Karla Engliše Soustava národního hospodářství, která je zde vyobrazena jako jeho životní dílo. Text se věnuje popisu historických souvislostí vzniku Soustavy národního hospodářství a podkladům, ze kterých Karel Engliš toto dílo vytvořil. Dále se autor v článku věnuje myšlenkovému, ideovému a literárnímu postupu Englišovi tvorby. V článku nalezneme také popis základních tezí a celkovou metodologii Englišova díla. V závěru autor nazývá Englišovo dílo základnou pro další vědeckou práci světového významu.

(Bláha Jan)