SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Venkovská svépomocná společenstva
Název: Venkovská svépomocná společenstva
Autor: Sedlák, Jan
Klíčová slova: dělník, družstvo, Gothajský kongres, kolatura, Liberalismus, spolky
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

Levicově zaměřená studie venkovských svépomocných společenstev. Autor si všímá důležitosti těchto společenstev pro tehdejší ekonomiku (odbytové, kapitálové, sociální), v článku podává kompletní ekonomickou analýzu (počet členu, rozvahy) za několik let svého studia dané problematiky.
Částí, která se prolíná studiem, je sociální pohled na otázky dělnické, otázky týkající se venkovského obyvatelstva a dané problematiky vůbec.
Autor si dále všímá bankovní soustavy, analyzuje banky, podává kompletní přehled informací o bankách, ať už jde o legislativní rámec, organizační rámec, tak množství fungujících bank v době provádění studie. Obzvláštní zřetel klade na studie dr...

Související autoři

více o hledání