SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
H. Schulze – Delitzsch a záložny české
Název: H. Schulze – Delitzsch a záložny české
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: dělníci, Ferdinand Lassall, Franz Hermann Schulze-Delitzsch, půjčky, spolky, záložny
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1884
   
Abstrakt:

Řeč na počest památky Schulze-Delitzsche Bráf připomíná Schulzovu (1808-1883) celoživotní práci, která napomohla vzniku pomocných společenstev a záložen v Německu. Popisuje problém nevýhody malých podniků před velkými se značným kapitálem. Právě tyto nevýhody se z velké části podařilo odstranit díky Schulze-Delitzschovým záložnám. V závěru knížky zde Albín Bráf popisuje rozmach těchto záložen také v českých zemích.

(Hradečná Anna)

Statistika sociální péče o studentstvo v Čechách ve studijním roce 1908/09
Název: Statistika sociální péče o studentstvo v Čechách ve studijním roce 1908/09
Autor: Weyr, František
Klíčová slova: dotazník, nemajetní, peněžité výdaje, podpora, spolky, studentstvo, školní zpráva, univerzity, Zemská statistická kancelář
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

V článku jsou popsány nejvýznamnější činitelé sociální péče o studentstvo, což jsou hlavně soukromé spolky sociální péče o studentstvo. Zároveň jsou také rozebrány podpory udělované žákům soukromými osobami a různými korporacemi. Sociální péčí se rozumí veškeré podpory, ze kterých mají studenti prospěch. Šetření o sociální péči bylo provedeno dvojím způsobem, a to anketou a statisticky...

Venkovská svépomocná společenstva
Název: Venkovská svépomocná společenstva
Autor: Sedlák, Jan
Klíčová slova: dělník, družstvo, Gothajský kongres, kolatura, Liberalismus, spolky
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

Levicově zaměřená studie venkovských svépomocných společenstev. Autor si všímá důležitosti těchto společenstev pro tehdejší ekonomiku (odbytové, kapitálové, sociální), v článku podává kompletní ekonomickou analýzu (počet členu, rozvahy) za několik let svého studia dané problematiky.
Částí, která se prolíná studiem, je sociální pohled na otázky dělnické, otázky týkající se venkovského obyvatelstva a dané problematiky vůbec.
Autor si dále všímá bankovní soustavy, analyzuje banky, podává kompletní přehled informací o bankách, ať už jde o legislativní rámec, organizační rámec, tak množství fungujících bank v době provádění studie. Obzvláštní zřetel klade na studie dr...