H. Schulze – Delitzsch a záložny české

Autor: Bráf, Albín
Typ: kniha
Klíčová slova: dělníci, Ferdinand Lassall, Franz Hermann Schulze-Delitzsch, půjčky, spolky, záložny
Bibliografický záznam: BRÁF, Albín. H. Schulze – Delitzsch a záložny české. Praha:knihkupectví Aloise Hynka. 1884, s. 24. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: knihkupectví Aloise Hynka
Rok: 1884
Rozsah stran: 24
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Řeč na počest památky Schulze-Delitzsche Bráf připomíná Schulzovu (1808-1883) celoživotní práci, která napomohla vzniku pomocných společenstev a záložen v Německu. Popisuje problém nevýhody malých podniků před velkými se značným kapitálem. Právě tyto nevýhody se z velké části podařilo odstranit díky Schulze-Delitzschovým záložnám. V závěru knížky zde Albín Bráf popisuje rozmach těchto záložen také v českých zemích.

(Hradečná Anna)

Hodnocení:

Autor zde mimo jiné popisuje soupeření Schulze-Delitzsche s jeho politickým protějškem Ferdinandem Lassallem. Schulze-Delitzsch toto soupeření bohužel prohraje kvůli nepopularitě jeho návrhů v nižších vrstvách, o které mu především šlo. Není divu, Schulze viděl možné zlepšení situace této vrstvy, jako dlouhý proces plný píle a učení, kdežto mnohem radikálnější F. Lassall hlásal „nejdříve moc, zbytek přijde sám“, a proto dosáhl mnohem větších politických úspěchů. Toto soupeření velice připomíná soupeření politických stran v současnosti. Kniha je čtivá a plná zajímavých postřehů. Čtenář bude nejspíš překvapen, jak málo se změnilo od dob vydání této knihy.

(Hradečná Anna)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání