SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Almužna a mzda
Název: Almužna a mzda
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: almužna, Anglie, ekonomická teorie, Francie, chudinství, minimální mzda, podpora, pojištění v nezaměstnanosti, sociální podpora, sociální politika, svépomoc
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1883
   
Abstrakt:

Albín Bráf nastiňuje vývoj chudinství od starověku až po současnost, ve které žil. Zkoumá podobu, způsob i rozsah podpor, povinnost k nim a nárok na ně. Od začátku 16. století zaměřuje svou pozornost především na Anglii a Francii. Popisuje zde jak se napříč Evropou a v různých dobách měnil pohled na chudinství a zmiňuje zastánce daných pohledů. Sám se i zde jeví zastáncem liberální politiky a řešení otázky chudinství vidí ve formě pojištění.

(Hradečná Anna)

Pět let sociální politiky
Název: Pět let sociální politiky
Autor: Brügel, Johann Wolfgang
Klíčová slova: gentský systém, nezaměstnanost, podpora, pojištění, sociální péče
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Vláda, která nastoupila v prosinci 1929, spadá časově téměř do doby, kdy dochází k těžké hospodářské a agrární krizi. K datu 28.2.1933 bylo v ČSR 920 tis. nezaměstnaných, obstarávání práce bylo tedy v popředí sociální péče státu. Autor se zabývá některými kroky, které vláda učinila.
     Důležitým bodem bylo zlepšení gentského systému. Délka vyplácené podpory byla v r. 1930 prodloužena z 13 na 26 týdnů, výměra státního příspěvku byla stanovena na 18 Kč na den. Byly vypláceny mimořádné podpory v nejvíce postižených výrobních odvětvích (textil, sklo, kovoprůmysl)...

Statistika sociální péče o studentstvo v Čechách ve studijním roce 1908/09
Název: Statistika sociální péče o studentstvo v Čechách ve studijním roce 1908/09
Autor: Weyr, František
Klíčová slova: dotazník, nemajetní, peněžité výdaje, podpora, spolky, studentstvo, školní zpráva, univerzity, Zemská statistická kancelář
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

V článku jsou popsány nejvýznamnější činitelé sociální péče o studentstvo, což jsou hlavně soukromé spolky sociální péče o studentstvo. Zároveň jsou také rozebrány podpory udělované žákům soukromými osobami a různými korporacemi. Sociální péčí se rozumí veškeré podpory, ze kterých mají studenti prospěch. Šetření o sociální péči bylo provedeno dvojím způsobem, a to anketou a statisticky...

Základy námořního práva československého
Název: Základy námořního práva československého
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: námořní lodní rejstřík, námořní úřady, národnost lodí, obchodní námořní lodi, podpora, vlajkové právo
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Kniha popisuje  vývoj námořního práva po vzniku Československa. Autor zde uvádí, které zákony vznikly nově a které byly přejaty z Rakouska. Jsou zde popsány námořní úřady, které nově vznikly. Dále je popsán systém námořních obchodních lodí (rozlišení různých typů  obchodních lodí, objasněn pojem prostornost lodi, kvalita lodí, klasifikace lodí apod.)...