Základy námořního práva československého

Autor: Gruber, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: námořní lodní rejstřík, námořní úřady, národnost lodí, obchodní námořní lodi, podpora, vlajkové právo
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Základy námořního práva československého. Praha:nákladem vlastním - tiskem Unie. 1922, s. 18. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: nákladem vlastním - tiskem Unie
Rok: 1922
Rozsah stran: 18
Dostupnost v BE: Připravujeme k digitalizaci

Abstrakt:

Kniha popisuje  vývoj námořního práva po vzniku Československa. Autor zde uvádí, které zákony vznikly nově a které byly přejaty z Rakouska. Jsou zde popsány námořní úřady, které nově vznikly. Dále je popsán systém námořních obchodních lodí (rozlišení různých typů  obchodních lodí, objasněn pojem prostornost lodi, kvalita lodí, klasifikace lodí apod.). Autor se zabývá také národností lodí a vlajkovým právem, popisuje námořní lodní rejstřík a dále se zabývá některými zvláštními předpisy z Československa, Rakouska a mezinárodního práva námořního (nutné povinné listiny na palubě lodi, formality přístavního úřadu, chování lodí na širém moři, mezinárodní radiotelegrafické smlouvy, námořní karantény, přístavní poplatky apod.).

(Běloušková Tereza)

Hodnocení:

Kniha je přínosná v tom, že  přehledně (je logicky členěna do kapitol) a zároveň detailně a věcně popisuje problematiku námořního práva.  Je napsána výkladovou formou a svoji informační funkci plní beze zbytku.

(Běloušková Tereza)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání