Almužna a mzda

Autor: Bráf, Albín
Typ: kniha
Klíčová slova: almužna, Anglie, ekonomická teorie, Francie, chudinství, minimální mzda, podpora, pojištění v nezaměstnanosti, sociální podpora, sociální politika, svépomoc
Bibliografický záznam: BRÁF, Albín. Almužna a mzda. Praha:J. Otto. 1883, s. 32. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1883
Rozsah stran: 32
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Albín Bráf nastiňuje vývoj chudinství od starověku až po současnost, ve které žil. Zkoumá podobu, způsob i rozsah podpor, povinnost k nim a nárok na ně. Od začátku 16. století zaměřuje svou pozornost především na Anglii a Francii. Popisuje zde jak se napříč Evropou a v různých dobách měnil pohled na chudinství a zmiňuje zastánce daných pohledů. Sám se i zde jeví zastáncem liberální politiky a řešení otázky chudinství vidí ve formě pojištění.

(Hradečná Anna)

Hodnocení:

Kniha je v celku čtivá, lehce archaický jazyk by neměl být čtenáři překážkou v porozumění textu. Autor tu poukazuje na proměnlivost lidských názorů v čase a prostoru. Má zde velice objektivní pohled na otázky sociální politiky. Dobře v tomto svém díle také zachytil poměry své doby a především zmíněné názory na chudinství a věci s ním spojené. Na některé věci pohlíží také ekonomickým pohledem. Například na příčiny nízkých mezd, které se mnohdy neliší od almužny. Mimo ekonomického je zde cítit i etický pohled Dr. Albína Bráfa.

(Hradečná Anna)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání