SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Domácí hospodářství 43 učitelských rodin na Moravě
Název: Domácí hospodářství 43 učitelských rodin na Moravě
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: majetkové poměry, Morava, rodinné příjmy, učitelé
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Autor představuje předběžné výstupy z rozsáhlého výzkumu příjmových a majetkových poměrů v rodinách moravských učitelů. Celý výzkum vychází z podrobně vedených záznamů o příjmech a vydáních, které si vedlo 70 rodin a 30 svobodných učitelů.

(Vlček Tomáš)

Hospodářska Morava
Název: Hospodářska Morava
Autor: Hodáč, František
Klíčová slova: hospodářský rozvoj, Morava, moravský separatismus, nacionalismus
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1913
   
Abstrakt:

Autor článku se zabývá českým hospodářským životem, českou hospodářskou pozicí a hospodářskou budoucností tehdejší Moravy. Pokouší se pomocí rozsáhlých údajů a statistik přiblížit příčiny slabého hospodářského postavení české Moravy oproti německé, zvláště pak v průmyslové výrobě a podnikatelské činnosti.

(Trnovská Zuzana)

Obecní hospodářství moravského městečka před rokem 1848
Název: Obecní hospodářství moravského městečka před rokem 1848
Autor: Chylík, Jindřich
Klíčová slova: 13.-19. stol., hospodářské dějiny, místní hospodářství, Morava, obec
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Autor se zaměřuje na hospodaření běžné obce před politickými změnami v roce 1848. Pro ilustraci si vybírá obci Křížanov a velice podrobně popisuje její hospodaření od 13. století až do poloviny století devatenáctého.

(Vlček Tomáš)

Sanace moravských zemských financí
Název: Sanace moravských zemských financí
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: Morava, státní rozpočet, veřejné finance
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1914
   
Abstrakt:

Celý článok je detailným prehľadom stavu moravských zemských financií v číslach do ich sanácie, a po ich sanácií. Celá sanácia bola založená na tom, že sa presunulo bremeno schodku zo štátu na obce. Rozpočet na rok 1914 predložený zemským výborom najskôr vykazoval schodok 17 465 mil. korún. Neskôr sa však podarilo tento schodok stlačiť na 8 664 mil. korún. Hovorí sa tu o náraste potrieb predovšetkým v školstve, zdravotníctve a v položke zemských dlhov. Dohromady tieto potreby za roky 1907 až 1914 predstavovali tri štvrtiny celého štátneho rozpočtu. V ďalšej podkapitole sa autor zmieňuje o možných zdrojoch krytia týchto potrieb...