Sanace moravských zemských financí

Autor: Engliš, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: Morava, státní rozpočet, veřejné finance
Bibliografický záznam: ENGLIŠ, Karel. Sanace moravských zemských financí. Obzor národohospodářský XIX. (1914). Praha:J. Otto. 1914, roč. XIX., s. s. 174-183, 219-224, 265-271. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1914
Ročník: XIX.
Rozsah stran: s. 174-183, 219-224, 265-271.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Celý článok je detailným prehľadom stavu moravských zemských financií v číslach do ich sanácie, a po ich sanácií. Celá sanácia bola založená na tom, že sa presunulo bremeno schodku zo štátu na obce. Rozpočet na rok 1914 predložený zemským výborom najskôr vykazoval schodok 17 465 mil. korún. Neskôr sa však podarilo tento schodok stlačiť na 8 664 mil. korún. Hovorí sa tu o náraste potrieb predovšetkým v školstve, zdravotníctve a v položke zemských dlhov. Dohromady tieto potreby za roky 1907 až 1914 predstavovali tri štvrtiny celého štátneho rozpočtu. V ďalšej podkapitole sa autor zmieňuje o možných zdrojoch krytia týchto potrieb. Všetky položky sú v texte presne numericky vyčíslené.

Bučko Ján

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání