SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Panevropa
Název: Panevropa
Autor: Jeníček, Pavel
Klíčová slova: Idealismus, Národní právo, Panevropa, Richard Coudenhove-Kalergi, Sebeurčovací právo, Selhání demokracie, Suverenita národa
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

V úvodní části se autor zabývá ideovým zdůvodněním a vývojem myšlenky Panevropy. V další  části si kniha klade za cíl přezkoumat návrh Panevropy – zda může být jeho splněním dosažena záchrana evropské kultury. Zabývá se návrhem Coudenhove-Kalergiho, aby se individuální národy semkli v panevropský svaz a zda to odpovídá přírodním zákonům. V poslední části autor zkoumá hospodářské možnosti Evropy; zda má Evropa jako celek dostatek výrobních prostředků, aby udržela svoji kulturní nezávislost na okolí. Panevropa je podle autora nutná, protože převaha amerického hospodářství ohrožuje evropský individualismus stále silněji.

(Běloušková Tereza)

Spojené státy evropské
Název: Spojené státy evropské
Autor: Nečas, Jaromír
Klíčová slova: Československo, Panevropa, Spojené Státy Evropské, Společnost národů
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Analýza budoucího hospodářského sjednocení Evropy na základě panevropanství, předpokládající sdružování evropských států, vyjma Ruska a Anglie, nejdřív z ekonomických, a pak politických důvodů. Pojednání o roli Společnosti národů v poválečném světě, zdůraznění její nutnosti a popularizace organizace na americkém kontinentu, podtržení naléhavosti zapojení SSSR a USA do spolupráce se „světovým parlamentem“. Analýza dosavadní zahraniční politiky československého státu a jeho místa ve Stření Evropě a doporučení pro její budoucí tvůrce

(Kashapov Timur)