Panevropa

Autor: Jeníček, Pavel
Typ: kniha
Klíčová slova: Idealismus, Národní právo, Panevropa, Richard Coudenhove-Kalergi, Sebeurčovací právo, Selhání demokracie, Suverenita národa
Bibliografický záznam: JENÍČEK, Pavel. Panevropa. Praha:nákladem panevropské unie Č.S.R., tiskem středočeské tiskárny v Praze. 1926, s. 17. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: nákladem panevropské unie Č.S.R., tiskem středočeské tiskárny v Praze
Rok: 1926
Rozsah stran: 17
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

V úvodní části se autor zabývá ideovým zdůvodněním a vývojem myšlenky Panevropy. V další  části si kniha klade za cíl přezkoumat návrh Panevropy – zda může být jeho splněním dosažena záchrana evropské kultury. Zabývá se návrhem Coudenhove-Kalergiho, aby se individuální národy semkli v panevropský svaz a zda to odpovídá přírodním zákonům. V poslední části autor zkoumá hospodářské možnosti Evropy; zda má Evropa jako celek dostatek výrobních prostředků, aby udržela svoji kulturní nezávislost na okolí. Panevropa je podle autora nutná, protože převaha amerického hospodářství ohrožuje evropský individualismus stále silněji.

(Běloušková Tereza)

Hodnocení:

Kniha je přehledně členěna do tří částí: Ideové zdůvodnění; Hospodářská možnost Panevropy a sebeurčovací právo; Panevropa, synthesa národního nároku a hospodářské možnosti. Vhodně jsou v knize vysvětleny historické souvislosti vzniku Panevropy (od dob antiky, po Napoleona až první čtvrtiny 20.století). Autor v knize spíše polemizuje a klade si různé otázky než definuje a přehledně popisuje danou problematiku. Některé důležité historické souvislosti jsou zde opominuty. Kniha je však vhodná k doplnění a rozšíření vlastních znalostí ohledně tohoto tématu.

(Běloušková Tereza)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání