SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Panevropa
Název: Panevropa
Autor: Jeníček, Pavel
Klíčová slova: Idealismus, Národní právo, Panevropa, Richard Coudenhove-Kalergi, Sebeurčovací právo, Selhání demokracie, Suverenita národa
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

V úvodní části se autor zabývá ideovým zdůvodněním a vývojem myšlenky Panevropy. V další  části si kniha klade za cíl přezkoumat návrh Panevropy – zda může být jeho splněním dosažena záchrana evropské kultury. Zabývá se návrhem Coudenhove-Kalergiho, aby se individuální národy semkli v panevropský svaz a zda to odpovídá přírodním zákonům. V poslední části autor zkoumá hospodářské možnosti Evropy; zda má Evropa jako celek dostatek výrobních prostředků, aby udržela svoji kulturní nezávislost na okolí. Panevropa je podle autora nutná, protože převaha amerického hospodářství ohrožuje evropský individualismus stále silněji.

(Běloušková Tereza)

Související autoři

více o hledání