SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
O stříbro
Název: O stříbro
Autor: Král, Alois
Klíčová slova: měna, platební bilance, Spojené státy americké, stříbro, zlato
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Článek se věnuje americkému Rooseveltovu návrhu zákona o stříbře, který ukládá měnové správě povinnost nechávat čtvrtinu kovové rezervy ve stříbře. Stříbro má sloužit k vyrovnání případné pasivní platební bilance. Nicméně stříbro není směnným platidlem ve všech zemích tak jako zlato, a proto by muselo nejdříve být na trhu za zlato vyměněno. Objem zlata v USA je ale veliký, tzn., že schodky bilance by byl schopen dostatečně uhradit. Pouze kdyby tomu tak nebylo a země by neměla dostatek pohledávek v cizině, které by vytvořily devizovou rezervu, bylo by užitečné udělat měnovou rezervu ve stříbře...

Související autoři

více o hledání