SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Bavlna
Název: Bavlna
Autor: Preiss, Jaroslav
Klíčová slova: bavlna
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1903
   
Abstrakt:

Tato studie se zabývá příčinami a důsledky problémů se zásobováním Evropy americkou surovou bavlnou na počátku 20. století.
Velice podrobně je zde popsán a rozebrán vliv monopolní produkce bavlny Amerikou a vliv této skutečnosti na trh s bavlnou a v důsledku toho i dopad na evropský zpracovatelský průmysl a přidružené obory.
Vše je podloženo statistickými údaji a v závěru článku jsou uvedeny i možné návrhy na řešení tohoto problému v budoucnu s tím, že tyto návrhy nejsou nijak konkrétně rozpracované, ale spíše jen v hrubých rysech nastíněné.

Týř Pavel

Související autoři

více o hledání