Bavlna

Autor: Preiss, Jaroslav
Typ: článek
Klíčová slova: bavlna
Bibliografický záznam: PREISS, Jaroslav. Bavlna. Obzor národohospodářský VIII. (1903). Praha:J. Otto. 1903, roč. VIII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1903
Ročník: VIII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Tato studie se zabývá příčinami a důsledky problémů se zásobováním Evropy americkou surovou bavlnou na počátku 20. století.
Velice podrobně je zde popsán a rozebrán vliv monopolní produkce bavlny Amerikou a vliv této skutečnosti na trh s bavlnou a v důsledku toho i dopad na evropský zpracovatelský průmysl a přidružené obory.
Vše je podloženo statistickými údaji a v závěru článku jsou uvedeny i možné návrhy na řešení tohoto problému v budoucnu s tím, že tyto návrhy nejsou nijak konkrétně rozpracované, ale spíše jen v hrubých rysech nastíněné.

Týř Pavel

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání