SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Krise dělnického hnutí
Název: Krise dělnického hnutí
Autor: Hejda, Jiří
Klíčová slova: Anglie, Carta del Lavoro, dělnické hnutí, odbory, stávky, zákony
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Článek poukazuje na situaci dělnického hnutí, jeho konfrontace s rozmachem komunistické myšlenky v Rusku a zákony vzniklými v Itálii a Anglii. Nejprve se autor věnuje sjezdu československé sociální demokracie, který nastínil hlavní problém dělnického hnutí – neschopnost formulovat svůj hospodářský program proti moskevským metodám. V další části článek charakterizuje hlavní znaky fašistické „charty práce“ Carta del Lavoro a upozorňuje zejména na vyhrazení práva státu na zásahy do výroby...

Mezinárodní sjezd sociální politiky v Praze 1924
Název: Mezinárodní sjezd sociální politiky v Praze 1924
Autor:
Klíčová slova: dělnické hnutí, pracovní podmínky, sociální důsledky, Sociální politika
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Publikace obsahuje 8 referátů zaměřujících se na problematiku související se sociální politikou, které zazněly na sjezdu Sociální politiky v roce 1924.

(Rumíšková Hana)

Počátky českého hnutí dělnického
Název: Počátky českého hnutí dělnického
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: časopis Dělník, dělnické hnutí, F. L. Chleborad, Oul, sociální demokracie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1897
   
Abstrakt:

Autor článku poukazuje na fakt, že v české literatuře chybí popis dějin českého dělnického hnutí, a proto čtenáři předkládá část knihy Dr. Cyrilla Horáčka, který tuto oblast zpracoval, a to od samých počátků hnutí až po rok 1872, kdy se dělnictvo přiklání k sociální demokracii. Za jistý přelom považuje Dr. Horáček 40. léta 19. století, kdy nastal rozvoj strojní výroby následovaný propouštěním dělníků a jejich vzpourou. Roku 1867 dochází k založení listu Dělník a k příchodu Františka Ladislava Chleborada, jehož jméno je do 70. let spojeno s českým dělnickým hnutím...

Počátky dělnického hnutí v Čechách
Název: Počátky dělnického hnutí v Čechách
Autor: Tobolka, Zdeněk
Klíčová slova: dělnické hnutí
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1903
   
Abstrakt:

Na svoji dobu byla tato studie pojata jako revize předchozích článků a studií na dané téma, snaha o objevení nových a spolehlivějších zdrojů a metod k výzkumu této problematiky.
Počátky dělnického hnutí za dob panování Marie Terezie v odvětví zpracování a výroby kartounů. Původně bylo toto odvětví chráněno řadou privilegií (např. omezený vstup do odvětví, apod.). Později byl tento trh uvolněn a to samozřejmě vedlo k objevení kouzla volného trhu. Podle přiložených tabulek je velice dobře patrné, jak se vyvíjel počet těchto továren v závislosti na politickém a historickém vývoji doby v polovině 19. stol...

Samospráva práce
Název: Samospráva práce
Autor: Modráček, František
Klíčová slova: dělnické hnutí, socialismus, výrobní družstva dělnická
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1918
   
Abstrakt:

Autor v tomto díle pojednává o nových poměrech pracujících, poměrech námezdních. Popisuje samosprávu práce v 19. století, vývoj ve výrobních družstvech a jejich tržby. Kritizuje vzrůstající vykořisťování dělníků, kteří nemají jakýkoli zájem na práci, a navrhuje reformu stávajících pracovních poměrů.

(Zaderlíková Šárka)

Věstník jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách
Název: Věstník jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách
Autor:
Klíčová slova: dělnické hnutí, průmysl, zaměstnanost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1906
   
Abstrakt:

Informace o 73. výroční valné hromadě Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách. Nejdůležitější částí valné hromady byla přednáška Josefa Jareše, který hovoří o kritické době pro veškerý průmysl i podnikání a zmohutnění počtu členů v dělnickém hnutí. To se primárně dělí na 3 tábory: sociálně demokratické, národní sociální a dělnictvo nehlásící se k žádné politické skupině. Uvedeny jsou i tři tabulky, které ukazují poměr zaměstnaných dělníků organizovaných ve hnutí dle jednotlivých zemí, dále srovnání s rokem 1901 a rozdělení dle zaměstnání.

Růžičková Zuzana

Zprávy
Název: Zprávy
Autor: Chleborad, František Ladislav
Klíčová slova: dělnické hnutí, F. L. Chleborád
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Článek popisuje život Dr. Františka Ladislava Chleboráda, který oslavil 24. 11. 1909 sedmdesáté narozeniny. Rozebírá jeho studia a hlavně působení v českém dělnickém hnutí. Zpočátku byl osobou milovanou a oblíbeným vůdcem. Později ovšem upadl v nemilost, což nakonec skončilo jeho odjezdem do Ruska. 

(Salák Ondřej)