SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Daňová bilance za rok 1935
Název: Daňová bilance za rok 1935
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: 1935, daně, daňová bilance, výnos
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

V tomto článku se autor zabývá daňovou bilancí za rok 1935. V úvodu je zrekapitulována bilance za prosinec 1935 a následně je autorem poukázáno na nejednotnost finanční správy při sestavování výkazu a s tím související složitost sestavení celkových výnosů veřejných dávek; ty jsou následně autorem v tabulkovém přehledu sumarizovány. V závěru článku jsou porovnávány předpokládané příjmy a výdaje za rok 1935 se skutečnými.

(Šimek David)