SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Jest možné dvojí zdanění téhož substrátu všeobecnou daní výdělkovou
Název: Jest možné dvojí zdanění téhož substrátu všeobecnou daní výdělkovou
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: daňové osvobození, domácnost, dvojí zdanění, fyzická osoba, jmění, kapitál, komoditní společnost, konkurence, obchodní kniha, obchodní společnost, obchodní zákon, podíl na zisku, podnik, poplatník, právnická osoba, všeobecná daň výdělková, výnos, výnosová daň, zdanění, zisk
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor v článku začíná modelovým sporným příkladem, na kterém ukazuje základní charakteristické znaky a zkoumá otázku zdanění. Nejprve se zabývá všeobecnou výdělkovou daní u fyzických osob, jejím předmětem a věcným vymezením, rozlišuje u těchto osob hospodářství výdělečné a spotřební a zkoumá, které výnosové statky jsou podrobeny výdělkové dani. Dále vymezuje zásady obchodního zákona o vedení obchodních knih. U právnických osob určuje, co je předmětem jejich daně...

Novela k dávce majetkové
Název: Novela k dávce majetkové
Autor: Funk, Vilém
Klíčová slova: dvojí zdanění, slevy dávka z přírůstku majetku, úroky z prodlení
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Dr. Funk se věnuje majetkové dani, která v poválečné době sloužila jako jeden z nástrojů posílení československé koruny. Upozorňuje, že opatření bylo přijato nezvykle rychle, domnívá se, že zejména kvůli společenskému klimatu, kdy lidé několik let po první světové válce viděli v nahromaděném kapitálu majetných především důsledek válečných spekulací.
To je však jediný hodnotový soud, kterého se od Dr. Funka vůči zákonu dočkáme. Následně se věnuje přímo hospodářským dopadům daně, přesněji novely daňového zákona. Podotýká, že zdanění je neúměrně zatěžující, závěrem předesílá, že bude možno brzy očekávat další zmírňující novelu daného zákona.

(Kučera Ondřej)