SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Poznámky k otázce národohospodářské důležitosti léčivých a drogy skýtajících rostlin
Název: Poznámky k otázce národohospodářské důležitosti léčivých a drogy skýtajících rostlin
Autor: Kuráž, Rudolf
Klíčová slova: koření, léčivé rostliny, olejniny, průmyslové rostliny, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1918
   
Abstrakt:

Článek pojednává o úrovni dovozu a vývozu léčivých, olejnatých, kořenitých a průmyslových rostlin v období mezi léty 1910-1917. Udává sumy zaplacené za dovoz i vývoz a rozlohu v hektarech, na které byly plodiny pěstovány v celém Rakousku Uhersku a pak zvláště v Čechách a na Moravě. Autor apeluje na rozvoj pěstování těchto rostlin a bylin, protože po válce bude potřeba omezit dovoz na nejnutnější suroviny.

(Jarolímová Monika)

Související autoři

více o hledání