Poznámky k otázce národohospodářské důležitosti léčivých a drogy skýtajících rostlin

Autor: Kuráž, Rudolf
Typ: článek
Klíčová slova: koření, léčivé rostliny, olejniny, průmyslové rostliny, zemědělství
Bibliografický záznam: KURÁŽ, Rudolf. Poznámky k otázce národohospodářské důležitosti léčivých a drogy skýtajících rostlin. Obzor národohospodářský XXIII. (1918). Praha:J. Otto. 1918, roč. XXIII., s. s. 329-335. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1918
Ročník: XXIII.
Rozsah stran: s. 329-335
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek pojednává o úrovni dovozu a vývozu léčivých, olejnatých, kořenitých a průmyslových rostlin v období mezi léty 1910-1917. Udává sumy zaplacené za dovoz i vývoz a rozlohu v hektarech, na které byly plodiny pěstovány v celém Rakousku Uhersku a pak zvláště v Čechách a na Moravě. Autor apeluje na rozvoj pěstování těchto rostlin a bylin, protože po válce bude potřeba omezit dovoz na nejnutnější suroviny.

(Jarolímová Monika)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání