Obzor národohospodářský XXIII. (1918)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1918
Ročník : XXIII.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1918. roč. XXIII.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XXIII
   

Seznam článků

Přečti si

Populace státního úřednictva, In: Obzor národohospodářský XXIII. (1918)

Andrle, Karel

Profesor Anderle se v článku zabývá snižováním populace mezi sociálně výše postavenými vrstvami. Poukazuje na úbytek porodnosti ve všech sociálních vrstvách a dále se zaměřuje na úřednictvo, na něž připadá nejméně živě narozených dětí. Uvádí možné důvody, proč je mezi výše postavenými nejméně narozených dětí, dotýká se i otázky řešení této situace. Dále řeší, jak na situaci působí sňatkovost, hospodářská situace a jiné jevy. Práce se dotýká i sociálních dávek pro rodiče.

(Marková Tereza)

Přečti si

Poznámky k otázce národohospodářské důležitosti léčivých a drogy skýtajících rostlin, In: Obzor národohospodářský XXIII. (1918)

Kuráž, Rudolf

Článek pojednává o úrovni dovozu a vývozu léčivých, olejnatých, kořenitých a průmyslových rostlin v období mezi léty 1910-1917. Udává sumy zaplacené za dovoz i vývoz a rozlohu v hektarech, na které byly plodiny pěstovány v celém Rakousku Uhersku a pak zvláště v Čechách a na Moravě. Autor apeluje na rozvoj pěstování těchto rostlin a bylin, protože po válce bude potřeba omezit dovoz na nejnutnější suroviny.

(Jarolímová Monika)

Přečti si

Účinky světové války na populaci a nové návrhy populacionistické, In: Obzor národohospodářský XXIII. (1918)

Gruber, Josef

Článek popisuje problém nedostatku pracovních sil, který je způsoben jednak emigrací, ale i válečnými okolnostmi. Tento nedostatek pracovních sil se projeví hlavně po válce. Emigrace sice ustane díky zlepšení platových podmínek pracujících, což bude dáno jejich nedostatkem, nicméně válečné ztráty na populaci budou znatelné po několik generací. Řešení tohoto populačního problému je zde založeno na podpoře rodin s dětmi a znevýhodnění svobodných a bezdětných.

(Marvan Petr)

Přečti si

Válka a Knappova státní teorie peněžní, In: Obzor národohospodářský XXIII. (1918)

Horáček, Cyril

Článek pojednává o papírových penězích, autor porovnává kvantitativní teorii peněž se situací v Evropě po válce. Udává pohled klasiků i jejich odpůrců, názor metalistů a nominalistů. Srovnává poměr zlata k bankovkám nebo oběh bankovek před a po válce v různých zemích. Zvláště pak porovnává státy válčící a neutrální. Jmenuje, jak se centrální banka může zachovat v pasivní platební bilanci, co zabrání inflaci a co jí naopak posílí. Uvažuje zlatý standard i zákaz vývozu zlata v době války. Knapovu teorii vyvrací – nefunguje za války. Uvádí, jaký je vliv inflace na přesuny majetků. Horáče...

Přečti si

Zeměpisné podmínky hospodářského života v československém národním území, In: Obzor národohospodářský XXIII. (1918)

Dvorský, Viktor

Popisný článek, udává situaci Československa. Kudy a kam vedly jaké silnice. Kde se co pěstovalo a kde se co vyrábělo.

(Jarolímová Monika)

Přečti si

Znehodnocená měna a bezpečné placení, In: Obzor národohospodářský XXIII. (1918)

Horáček, Cyril

Tento článek je úvahou na téma poválečné nápravy znehodnocené měny. Zabývá se konkrétně jednou z možností, jak této nápravy dosáhnout, a to rozšířením a zevšeobecněním bezpeněžného placení, což je zde chápáno jako proces vyrovnávání závazků pouhým poukazováním a zúčtováním. Tímto způsobem by se mělo zabránit převýdeji papírových peněz a tím i dalšímu znehodnocení měny. Nicméně autor s tímto názorem nesouhlasí a tvrdí, že tento krok by omezil poptávku po penězích a vedl by k dalšímu znehodnocení měny. Prostředek k nápravě znehodnocené měny autor vidí v odstranění příčin, které k tomu vedly.
...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání