Znehodnocená měna a bezpečné placení

Autor: Horáček, Cyril
Typ: článek
Klíčová slova: bezpeněžní placení, měna, znehodnocená měna
Bibliografický záznam: HORÁČEK, Cyril. Znehodnocená měna a bezpečné placení. Obzor národohospodářský XXIII. (1918). Praha:J. Otto. 1918, roč. XXIII., s. s. 441-443. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1918
Ročník: XXIII.
Rozsah stran: s. 441-443
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Tento článek je úvahou na téma poválečné nápravy znehodnocené měny. Zabývá se konkrétně jednou z možností, jak této nápravy dosáhnout, a to rozšířením a zevšeobecněním bezpeněžného placení, což je zde chápáno jako proces vyrovnávání závazků pouhým poukazováním a zúčtováním. Tímto způsobem by se mělo zabránit převýdeji papírových peněz a tím i dalšímu znehodnocení měny. Nicméně autor s tímto názorem nesouhlasí a tvrdí, že tento krok by omezil poptávku po penězích a vedl by k dalšímu znehodnocení měny. Prostředek k nápravě znehodnocené měny autor vidí v odstranění příčin, které k tomu vedly.

(Marvan Petr)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání