Populace státního úřednictva

Autor: Andrle, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: reprodukce, sňatkovost, snižování populace, sociální úroveň, úřednictvo
Bibliografický záznam: ANDRLE, Karel. Populace státního úřednictva. Obzor národohospodářský XXIII. (1918). Praha:J. Otto. 1918, roč. XXIII., s. s. 407-417. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1918
Ročník: XXIII.
Rozsah stran: s. 407-417
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Profesor Anderle se v článku zabývá snižováním populace mezi sociálně výše postavenými vrstvami. Poukazuje na úbytek porodnosti ve všech sociálních vrstvách a dále se zaměřuje na úřednictvo, na něž připadá nejméně živě narozených dětí. Uvádí možné důvody, proč je mezi výše postavenými nejméně narozených dětí, dotýká se i otázky řešení této situace. Dále řeší, jak na situaci působí sňatkovost, hospodářská situace a jiné jevy. Práce se dotýká i sociálních dávek pro rodiče.

(Marková Tereza)

Hodnocení:

Článek je velmi čtivý, je podložen daty z různých zahraničních zdrojů. Překvapilo mě, že už v roce 1918 se lidé zabývali otázkou úbytku populace. Zaujalo mě, jak byl v Uhrách řešen úbytek populace mezi nejvyšším úřednictvem: na každého dalšího potomka byly rodině vypláceny vysoké dávky, o polovinu vyšší, nižšímu úřednictvu. Tedy opačně, než je tomu dnes, kdy zjednodušeně bohatí dostávají méně než chudí.

(Marková Tereza)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání