Účinky světové války na populaci a nové návrhy populacionistické

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: populace, potřebová mzda
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Účinky světové války na populaci a nové návrhy populacionistické. Obzor národohospodářský XXIII. (1918). Praha:J. Otto. 1918, roč. XXIII., s. s. 193-200, 233-241. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1918
Ročník: XXIII.
Rozsah stran: s. 193-200, 233-241.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek popisuje problém nedostatku pracovních sil, který je způsoben jednak emigrací, ale i válečnými okolnostmi. Tento nedostatek pracovních sil se projeví hlavně po válce. Emigrace sice ustane díky zlepšení platových podmínek pracujících, což bude dáno jejich nedostatkem, nicméně válečné ztráty na populaci budou znatelné po několik generací. Řešení tohoto populačního problému je zde založeno na podpoře rodin s dětmi a znevýhodnění svobodných a bezdětných.

(Marvan Petr)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání