SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Marné snahy a kořen všeho zla
Název: Marné snahy a kořen všeho zla
Autor: Stiller, Antonín
Klíčová slova: cla, konkurence, ochrana, podnikavost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1901
   
Abstrakt:

Článek kriticky reaguje na zavedení německých cel. Autor uvažuje tři důvody k jejich zavedení. Prvním je snaha státu o zvýšení svého důchodu. Druhým je teorie obchodní bilance, kterou považuje autor za zcela nesmyslnou, což demonstruje na praktických příkladech. Posledním důvodem je žebrácký duch výrobců, kteří od státu požadují ochranu před zahraniční konkurencí. Autor hodnotí ekonomické důsledky zavedení cel a považuje je za škodlivé zejména pro samotné Německo. Český národ považuje za národ spotřebitelů a vyzývá jej k podnikatelské aktivitě, neboť právě její nedostatečnost označuje za kořen všeho zla.

(Mudra Martin)

Sto let Jednoty průmyslové v Praze
Název: Sto let Jednoty průmyslové v Praze
Autor: Mansfeld, Bedřich
Klíčová slova: Jednota Průmyslová, podnikavost, průmysl, řemeslnost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor v článku vzpomíná na založení Jednoty k povzbuzení průmyslu v Čechách. Ústav byl založen za účelem podpory průmyslu v Čechách, v souvislosti s touto problematikou byly v Praze v letech 1828, 1829 a 1831 uspořádány výstavy o stavu průmyslu. Výsledkem výstav bylo zjištění, že existuje zájem o vývoj průmyslu a hospodářství a založení Průmyslové jednoty. Autor článku rozlišuje pojem průmysl jako dva různé významy: řemeslnost a podnikavost. Řemeslnost je mechanická činnost, která je podmíněna odbytem a poptávkou, faktory závislými na podnikavosti. Významnější postavení má pro něj podnikavost...