SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Optimální doba pracovní
Název: Optimální doba pracovní
Autor: Forster, Vilém
Klíčová slova: mzda, pracovní doba, pracovní výkonnost, produkce, zisk
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Článek rozebírá různé aspekty ovlivňující pracovní dobu. Sleduje vztah mezi pracovní dobou a produkcí. Jako důležitý aspekt ovlivňující pracovní výkonnost jsou uváděny i poválečné poměry, které zkreslují předkládané výsledky pozorování. Jako relevantní jsou proto vyzdvihována šetření předválečná. Dalším zmiňovaným aspektem je to, jestli je výroba závislá více na práci člověka nebo na práci stroje. Zmiňovaný je také vliv pauz na pracovní výkonnost.

(Faustová Tereza)

Související autoři

více o hledání