SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
K otázce mzdy a režie
Název: K otázce mzdy a režie
Autor: Dědek, Vladimír
Klíčová slova: mzda, nominální mzda, režie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Autor se v článku nejprve zabývá definicí mzdy. Využívá zde definic a výkladů ekonomů, jako jsou A. Smith, A. Marshall, Böem-Bawerk a další. Rozlišuje mzdu na naturální a peněžní a také na reálnou a nominální. Na konci se zaměřuje na režie zaměstnavatele. Zde ukazuje na fakt, že když za normální mzdu zaměstnává člověka, který vykonává práci méně efektivně, vznikají zde vyšší režie zaměstnavatele.

(Tyburcová Iva)

Naše dělnictvo
Název: Naše dělnictvo
Autor: Adámek, Karel
Klíčová slova: Dělnictvo, dětská práce, hospodářství, chorobnost, kapitalismus, mzda, ochrana, podnikatelé, práce, práce žen, pracovní doba, průmysl, reforma., společnost, stát, svoboda, úmrtnost, vzdělanost
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1885
   
Abstrakt:

Situace dělníků v 2. polovině 19. století. Sociální problémy (bydlení, pracovní doba, pracovní podmínky apod.)

(Mareš Filip)

Optimální doba pracovní
Název: Optimální doba pracovní
Autor: Forster, Vilém
Klíčová slova: mzda, pracovní doba, pracovní výkonnost, produkce, zisk
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Článek rozebírá různé aspekty ovlivňující pracovní dobu. Sleduje vztah mezi pracovní dobou a produkcí. Jako důležitý aspekt ovlivňující pracovní výkonnost jsou uváděny i poválečné poměry, které zkreslují předkládané výsledky pozorování. Jako relevantní jsou proto vyzdvihována šetření předválečná. Dalším zmiňovaným aspektem je to, jestli je výroba závislá více na práci člověka nebo na práci stroje. Zmiňovaný je také vliv pauz na pracovní výkonnost.

(Faustová Tereza)