SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Diagnosa a léčení světové krise: kapitalismus na rozcestí
Název: Diagnosa a léčení světové krise: kapitalismus na rozcestí
Autor: Loevenstein, Jan
Klíčová slova: deflace, kapitalismus, komunismus, racionalizace, světová krize
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Autor v úvodu nejprve poznamenává, že krize není způsobena  nedostatkem statků, ale nedostatkem organizace. Nezkoumá ji ani z pohledu kapitalistického, ani z pohledu komunistického, ale logicky a nestranně.
Příčiny krize jsou v kapitalistickém systému racionalizace (technický pokrok) ve spojení s vadnou distribucí statků. V komunistickém systému je to naopak špatnou produkcí...

Duševní dějiny moderního člověka hospodářského
Název: Duševní dějiny moderního člověka hospodářského
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: kapitalismus, majetek podnikatelské myšlení, podnikání, recenze, vlastnictví
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1914
   
Abstrakt:

Ide o recenziu knihy Wernera Sombarta, Der Bourgeois, v preklade Mešťan. Autor sa snaží popísať zmýšľanie hospodárskeho a podnikateľského človeka vtedajšej doby. Popisuje premenu človeka predkapitalistického v človeka kapitalistického, ktorá sa začala, v rannom období, hlavne honom za zlatom. V náväznosti na to, autor pojednáva o tom, ako sa choval človek majetný keď s majetkom už disponoval.

Bučko Ján

Naše dělnictvo
Název: Naše dělnictvo
Autor: Adámek, Karel
Klíčová slova: Dělnictvo, dětská práce, hospodářství, chorobnost, kapitalismus, mzda, ochrana, podnikatelé, práce, práce žen, pracovní doba, průmysl, reforma., společnost, stát, svoboda, úmrtnost, vzdělanost
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1885
   
Abstrakt:

Situace dělníků v 2. polovině 19. století. Sociální problémy (bydlení, pracovní doba, pracovní podmínky apod.)

(Mareš Filip)

Trh peněz u nás a jinde
Název: Trh peněz u nás a jinde
Autor: Karásek, Karel
Klíčová slova: kapitalismus, trh peněz, tržní mechanismus, úvěr
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Autor na začátku pokazuje na to, že se s výrazem trh peněz setkáváme v hospodářských rubrikách novin a dalších periodikách, ale přesně nevíme, co tento výraz znamená. Ohledně tohoto výrazu panuje mnoho nejasností. Nemáme jasné vymezení trhu peněz. Moderní kapitalismus dal podnikateli možnost úvěru, k opatření výrobních prostředků a lidského kapitálu a úspor, což je nevyužití všech nároků na konsum. Na trhu peněz se setkávají dvě strany, a to věřitel a dlužník s jejich nabídkou a poptávkou. Často se setkáme s rozdělením na peněžní trh, poskytující úvěr krátkodobý, a kapitálový trh, poskytující úvěr dlouhodobý...

Zásady pokrokové sociálně-hospodářské politiky
Název: Zásady pokrokové sociálně-hospodářské politiky
Autor: Kalandra, Břetislav
Klíčová slova: daně, kapitalismus, socialismus
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1907
   
Abstrakt:

První část se začíná myšlenkami o ochraně lidských zdrojů a surovin sloužících i pro další generace. Rozebírá se motivace pracovníků jako nová osvěta. Kalandra kritizuje kapitalistický systém a hlásá nutnost nového společenského řádu. Nabízí způsoby, kterými by se to dalo uskutečnit. Jsou zde zmíněny jednotlivé druhy daní jako daň pozemková, vojenská, staromládenecká, atd...