Diagnosa a léčení světové krise: kapitalismus na rozcestí

Autor: Loevenstein, Jan
Typ: kniha
Klíčová slova: deflace, kapitalismus, komunismus, racionalizace, světová krize
Bibliografický záznam: LOEVENSTEIN, Jan. Diagnosa a léčení světové krise: kapitalismus na rozcestí. Praha:Orbis. 1931, s. 125. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Orbis
Rok: 1931
Rozsah stran: 125
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor v úvodu nejprve poznamenává, že krize není způsobena  nedostatkem statků, ale nedostatkem organizace. Nezkoumá ji ani z pohledu kapitalistického, ani z pohledu komunistického, ale logicky a nestranně.
Příčiny krize jsou v kapitalistickém systému racionalizace (technický pokrok) ve spojení s vadnou distribucí statků. V komunistickém systému je to naopak špatnou produkcí.
V současném hospodářství vzniká z racionalizace nezaměstnanost a z nezaměstnanosti krize.
Další příčinou krize jsou splátkové obchody a burzovní krach, který rozrušil distribuční efekt.
Důležitou příčinou je psychologický efekt v čele se strachem, kdy lidé nekonzumují a rozprodávají svůj majetek. Dále je to ztráta odbytišť, celní přehrady malých hospodářských celků, mezinárodní zadlužení a reparace, kdy Evropa dostává od USA půjčky.
Autor se dále zabývá diagnózou krize, která se obvykle připisuje deflaci. To vyvrací tím, že deflace je až důsledkem krize. Ve skutečnosti je problém v poklesu hodnoty zboží. Hospodářská krize je podle něj krizí konzumu a distribuce, nikoliv krizí z deflace.

Když je známa diagnóza krize, tak se může přejít na terapii. Nejprve by měla přijít opatření, která vedou k odstranění psychologických momentů (nedůvěra, strach, spekulační zásahy) a následně i samotné léčení krize.
Léčba všeobecné nervozity a strachu se musí dít současně a všeobecně v postižených zemích. Tento problém se týká burz, bank, úvěrů, konzumu i nezaměstnanosti.
Pro léčení krize samotné by se měla sejít konference sestavená z teoretiků i praktiků. Ke snížení dynamické neefektivnosti je nutná změna způsobu státního podnikání. Mělo by se vést obchodnicky, nikoliv byrokraticky. Krytí na řešení krize by mělo být vzato z přiměřené výše tzv. daně z racionalizace, která ovšem nesmí podlomit hospodářský růst.

(Mrkvičková Ivana)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání