Zásady pokrokové sociálně-hospodářské politiky

Autor: Kalandra, Břetislav
Typ: článek
Klíčová slova: daně, kapitalismus, socialismus
Bibliografický záznam: KALANDRA, Břetislav. Zásady pokrokové sociálně-hospodářské politiky. Obzor národohospodářský XII (1907). Praha:J. Otto. 1907, roč. XII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1907
Ročník: XII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

První část se začíná myšlenkami o ochraně lidských zdrojů a surovin sloužících i pro další generace. Rozebírá se motivace pracovníků jako nová osvěta. Kalandra kritizuje kapitalistický systém a hlásá nutnost nového společenského řádu. Nabízí způsoby, kterými by se to dalo uskutečnit. Jsou zde zmíněny jednotlivé druhy daní jako daň pozemková, vojenská, staromládenecká, atd. Podává i množstvo dalších opatření a návodů, kterými by se měla dosáhnout socializace státu, například jak správně hospodařit ve státě, jak zdaňovat, pojišťovat aj.
V druhé části je velmi nelidsky a hrubě popsáno očisťování společnosti od jedinců s postižením, od zločinců a prostituce a od slabých lidských zárodků. Taky je tady rozebíraná sociální politika, hygiena, zlepšování zdravotních podmínek a celková osvěta lidí. Představují se postupy, jak předejít dědičnosti chorob, zavedení zdravotního katastru se zde uvádí jako příklad.
Třetí část je zaměřena na potenciál společenských svazů. Autor je považuje za významný prvek rozvoje zahraničního obchodu a boje proti kapitalismu.
Čtvrtá část opět vyzdvihuje socializmus, autonomii a vzdělávaní obyvatelstva.

(Lišková Zuzana)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání