SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Otázka převzatých státních statků
Název: Otázka převzatých státních statků
Autor:
Klíčová slova: Československo, mírové smlouvy, reparace
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Článek se zabývá otázkou Československých reparací po první světové válce. Z titulu Československa jako cesionářského státu bylo nuceno podílet se také na nápravě finančních škod války. Autor vysvětluje, proč podle jeho názoru musí dojít k rozsáhlé revizi závazků, přijatých Československem v mírových smlouvách.

(Štegmann Tomáš)

Světové problémy měnové
Název: Světové problémy měnové
Autor: Pospíšil, Vilém
Klíčová slova: měnové dohody, reparace, zlatý standard
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

Autor na začátku vymezí své téma na sledování vývoje měnového společenství mezinárodního, což byla podstatná součást světové organizace hospodářské. Sleduje problémy, kterým toto společenství čelilo, jako zadlužení Evropy po válce, hospodářské a teritoriální změny v Evropě, kolísání měn a katastrofální měnový vývoj poražených zemí. Zabývá se také řešením reparací, zmiňuje Yongův plán, zlatou delegaci – delegace odborníků z teorie i praxe, zabývajících se zlatým standardem. Rozebírá i stav a funkci tohoto společenství, jeho vývoj v čase...

Související autoři

více o hledání