SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
O pozemkové reformě po stránce sociální a národnostní
Název: O pozemkové reformě po stránce sociální a národnostní
Autor: Vondruška, E.
Klíčová slova: národnostní aspekty, pozemková reforma, sociální aspekty, soukromé vlastnictví
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1921
   
Abstrakt:

Článek se zabývá československou pozemkovou reformou z hlediska oprávněnosti zásahů do soukromého vlastnictví a jejich únosné míry. Popisuje rozdílné přístupy k tomuto problému u velkých osobností ekonomie a sociální důsledky této rozsáhlé reformy.

(Vlček Tomáš)

Státní podniky, Státní dluhy
Název: Státní podniky, Státní dluhy
Autor: Pazourek, Josef
Klíčová slova: efektivnost, ekonomické řízení státu, neefektivnost, řízení firmy, řízení státu, soukromé vlastnictví, správná organizace firmy, Státní dluhy, státní podniky
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Příspěvek k problematice efektivnosti ve státní správě a státem vlastněných firmách. Jasné příklady a aplikace příkladů na soudobou realitu přelomu století. Případy Rakouska-Uherska a nového státu Českého. Vysvětlená pozitiva a negativa státem vlastněných a nevlastněných podniků. Návrhy na řešení jednotlivých problematik týkajících se neefektivnosti.

(Fišer Radim)

Tomáš Akvinský
Název: Tomáš Akvinský
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Akvinský Tomáš, Aristoteles, křesťanství, římské právo; spravedlivá cena, soukromé vlastnictví, teorie hodnoty, úrok
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Tento text vznikl k příležitosti 650. výročí úmrtí Tomáše Akvinského. Autor nejprve představuje vztah církve k národnímu hospodářství. V druhé části se věnuje národohospodářským názorům Tomáše Akvinského, především jeho teorii o hodnotě a učení o úroku. Zmiňuje ale i jeho názory na práci a otroctví nebo na to, co jsou peníze a obchod.

(Sedlická Monika)

Úvahy k otázce náhrady škody
Název: Úvahy k otázce náhrady škody
Autor: Hodáč, František
Klíčová slova: náhrada škody, občanský zákoník, soukromé vlastnictví
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1912
   
Abstrakt:

V tomto díle Dr. Hodáč podrobuje velmi důkladné analýze rakouský Občanský zákoník, přesněji tu jeho část, která se věnuje problematice škody na majetku. Autor vymezuje všechny obecné pojmy této problematiky – škodu, zavinění, věnuje se i působení náhody nebo problému způsobení škody z nedbalosti.

(Kučera Ondřej)

Vlastnictví v Sovětském svazu
Název: Vlastnictví v Sovětském svazu
Autor: Houdek, Antonín
Klíčová slova: diktatura proletariátu, kooperativní vlastnictví, soukromé vlastnictví, Sovětský svaz, státní vlastnictví
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

V úvodu tohoto článku autor popisuje, z čeho vychází systém sovětského vlastnictví a říká, že vlastnické právo vyhází z diktatury proletariátu, konkrétně proletariátu průmyslového. V dalších částech článku jsou zevrubně popsány typy vlastnictví, které jsou v Sovětském svazu přípustné, konkrétně vlastnictví státní, kooperativní a soukromé, a je definován jejich rozsah a možnost nabytí těchto vlastnictví.

(Šimek David)