SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
O poměrech průmyslu, obchodu a živností a poměrech úvěrových na Podkarpatské Rusi
Název: O poměrech průmyslu, obchodu a živností a poměrech úvěrových na Podkarpatské Rusi
Autor: Matoušek, Josef
Klíčová slova: bankovnictví, Podkarpatská Rus, průmysl, telefon, telegraf, zemědělství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor na začátku knihy porovnává rozvrstvení obyvatel podle povolání v Čechách a v Podkarpatské Rusi (zemědělství, lesnictví, rybníkářství; průmysl a živnosti; obchod, doprava a peněžnictví). Na Podkarpatské Rusi žilo v té době 725 357 obyvatel (asi jako v Praze) na rozloze 12 tis. km2. Dále popisuje zeměpisné podmínky (řeky, nížiny, lesy, hory). Celkově hodnotí Podkarpatskou Rus jako nejzaostalejší zemi v ČSR. Oblastmi, ve kterých přesto vynikala, bylo vinařství, pěstování tabáku a plocha orné půdy...

Související autoři

více o hledání