Stanovení maximálních cen a zákaz vývozu uhlí

Autor: Schuster, Václav
Typ: článek
Klíčová slova: cena uhlí, horníci, stávka, vývoz uhlí
Bibliografický záznam: SCHUSTER, Václav. Stanovení maximálních cen a zákaz vývozu uhlí. Obzor národohospodářský V. (1900). Praha:J. Otto. 1900, roč. V. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1900
Ročník: V.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Popisuje nedostatek uhlí způsobený stávkou uhlokopů a navrhuje řešení této krize a opatření aby se tato situace neopakovala. Jako návrhy jsou uváděny především stanovení maximální ceny, zákaz vývozu nebo v krajním případě zestátnění uhelných dolů. U všech návrhů jsou diskutovány výhody a nevýhody.

Koudelka Tomáš

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání