Obzor národohospodářský V. (1900)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1900
Ročník : V.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1900. roč. V.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_V
   

Seznam článků

Přečti si

Hospodářství a národnost v poměrech česko-německých, In: Obzor národohospodářský V. (1900)

Gruber, Josef

Zabývá se otázkou zda má obyvatelstvo podporovat domácí výrobu a výrobce, i za cenu vyšší ceny a nižší kvality, nebo zda má upřednostnit svůj ekonomický zájem a nakupovat levnější a kvalitnější výrobky zahraniční. Snaží se zodpovědět otázku jak se má pomáhat rozvíjejícím se odvětvím a jaké následky taková pomoc může mít po uvedení do praxe. Všechny tyto poznatky ilustruje na Německu a jeho výrobnách. Je zde detailně popsáno ochranářské chování Německého obyvatelstva v Čechách na území s většinou německého obyvatelstva. Ve shrnutí autor říká, že by se češi měli chovat nacionálně a podporovat české výrobce, ale pouze v případě že tato podpora neuškodí jejich osobní ekonomické situaci...

Přečti si

Nynější stav otázky o závazných společenstvech rolnických, In: Obzor národohospodářský V. (1900)

Bráf, Albín

Autor sa snaží vyjasniť a vzbudiť ďalšie úvahy nad obsahom rokovania novej rakúskej Rady roľníckej o povinných odborných spoločenstvách roľníckych.
Rokovanie bolo dôsledkom stále silnejúcich združovacích úsilí v poľnohospodárstve. Existovali dva základné typy spoločenstiev. Tie čo slúžili bezprostredne k dosahovaniu ziskov a druhým typom boli spoločenstvá slúžiace všeobecným záujmom.
Vládne osnovy preberali i nedostatky doterajších foriem spoločenstiev a volali po ich vyššej forme organizovania. Autor spomína  i rozsah pôsobností poľnohospodárskych spoločenstiev navrhovaných vládnou osnovou. Porovnáva vlastnosti spolkov dobrovolných s vlastnosťami spolkou záväzných...

Přečti si

Poměry živnostenské výroby a živnostenská politika v minulosti a přítomnosti, In: Obzor národohospodářský V. (1900)

Gruber, Josef

    Článok sa skladá z dvoch častí. Na začiatku prvého článku autor popisuje postupný proces vzniku remesla. Hovorí, že keď sa remeslo začalo sústreďovať do miest, nastávala nová potreba jeho právnej úpravy. To bolo príčinou vzniku cechového zriadenia. „Každý, kdo chtěl se v městě usaditi jakožto samostatný řemeslník, musil přistoupiti k cechu dotčeného odvětví živnostenského“. Autor udáva dôvody vzniku cechov a vysvetľuje aké pomery v nich vládli. S účasťou v cechoch sa spájali ako práva, tak i povinnosti, čo napomáhalo zjednodušovať cechový rád.  Rozkvet cechov trval od 13. storočia do 16. storočia. Prvé náznaky ich úpadku sa zaznamenali počiatkom 16...

Přečti si

Rakouské obchodní smlouvy a zemědělství, In: Obzor národohospodářský V. (1900)

Fiedler, František

Článok sa zaoberá medzinárodnými obchodnými zmluvami Rakúska s ostatnými krajinami sveta. Začiatkom druhej polovice 19. storočia až do r. 1879 bol zaznamenaný trend znižovania, a v niektorých prípadoch i úplného rušenia tarifných a netarifných opatrení na potravinárske komodity. Obrat k ochranárskej politike bol zahájený v Nemecku colným tarifom z r. 1879, po tom ako sa na európskom trhu začali presadzovať americké dodávky obilia na úkor ruských vývozcov, ktorí nedokázali konkurovať lepšej americkej dopravnej vybavenosti. Rakúske clá sa vyvíjali podobným spôsobom. Avšak v roku 1892 nastala v zahraničných obchodným vzťahoch dôležitá zmena...

Přečti si

Společenský život německý v odlesku vývoje národohospodářského, In: Obzor národohospodářský V. (1900)

Jakubec, Jan

Ide o sústavu troch článkov: 1. Nemeckými krajinami a mestami, 2. V prúde ľudí, 3. Pod vládou Baedekra.
Prvý článok je obrazom autorových postrehov a pozorovaní z putovaním po nemeckých mestách. Autor zachytáva prostredie nemeckého kraja a jeho vývoj v čase. Hovorí o „závratnom vzraste“ nemeckých miest vplyvom industrializácie, hovorí o sociálnom rozdeľovaní a rozdelení mestského obyvateľstva. Ďalej popisuje výstavbu architektonického rázu nemeckých miest. I napriek rýchlemu rastu si nemecké mestá snažia uchovať ducha svojej jedinečnosti. Každé mesto sa snažilo vyniknúť špecializáciou na niektorý druh činnosti. Preto sú známe napr...

Přečti si

Stanovení maximálních cen a zákaz vývozu uhlí, In: Obzor národohospodářský V. (1900)

Schuster, Václav

Popisuje nedostatek uhlí způsobený stávkou uhlokopů a navrhuje řešení této krize a opatření aby se tato situace neopakovala. Jako návrhy jsou uváděny především stanovení maximální ceny, zákaz vývozu nebo v krajním případě zestátnění uhelných dolů. U všech návrhů jsou diskutovány výhody a nevýhody.

Koudelka Tomáš

Přečti si

Statistika obchodu mezi Rakouskem a Uherskem, In: Obzor národohospodářský V. (1900)

Hotowetz, Rudolf

V článku je popisována změna získávání dat a výpočtu statistiky obchodu mezi Rakouskem a Uherskem.

(Koudelka Tomáš)

Přečti si

Vánoční výstava v umělecko-průmyslovém muzeu obchodní a živnostenské komory pražské, In: Obzor národohospodářský V. (1900)

Borovský, František Adolf

Popis a vyjmenování vystavovatelů a jejich nejzajímavějších výrobků na pražské výstavě.Jedná se o vcelku detailní popis všech tehdejších novinek v oboru uměleckého průmyslu.

Koudelka Tomáš

Přečti si

Výhled do vývoje naší organisace maloživnostenské, In: Obzor národohospodářský V. (1900)

Pilbauer, Rudolf

Popisuje rozpory mezi novou vrstvou maloživnostníků a starou třídou cechovních řemeslníků. Dále se zamýšlí nad plánovaným sjezdem maloživnostníků a nad otázkami, které budou na tomto sjezdu předloženy k projednávání. Další část se zabývá počtem učňů a snaží se nalézt ve starém cechovním systému odpověď na příliš velké množství pracovníků a tím i na neefektivnost celých odvětví.

(Koudelka Tomáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání