O hospodářské obnově ve Spojených Státech severoamerických

Autor: Čechrák, Cyril
Typ: kniha
Klíčová slova: cyklus, devalvace, Krize, New Deal, veřejné výdaje
Bibliografický záznam: ČECHRÁK, Cyril. O hospodářské obnově ve Spojených Státech severoamerických. Praha:nákladem České společnosti národohospodářské. 1937, s. 19. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: nákladem České společnosti národohospodářské
Rok: 1937
Rozsah stran: 19
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Přednáška pořádaná Českou společností národohospodářskou popisuje situaci před a po Velké hospodářské krizi ve Spojených státech amerických, přičemž největší pozornost věnuje programu New Deal, který je spojen s osobou prezidenta F. D. Roosevelta.

(Jireková Markéta)

Hodnocení:

Přednáška podává spíše obecný popis americké hospodářské krize bez velkého množství dat. Čtenář se v ní může seznámit s „čerstvými“ názory českého národohospodáře na tuto problematiku.
I. část nastiňuje výchozí předkrizový stav amerického hospodářství ve 20. letech 20. století.
Ve II. části autor uvádí opatření New Dealu – stručný popis jednotlivých programů a s tím související vývoj federálního dluhu.
Ve III. části hodnotí aktuální – tedy po realizaci New Dealu –  hospodářský vývoj v USA s přínosy i náklady tohoto programu.
Ve IV. části autor popisuje, jak New Deal změnil tradiční doktrínu amerického hospodářství ve prospěch většího zapojení vládní moci, i když to podle něho nelze chápat jako projev plánovitého hospodářství.
V. část se věnuje doprovodným jevům New Dealu – např. dolarové devalvaci či vybudování velkolepých budov a mostů.
V závěrečné VI. části se autor zmiňuje o světovém významu amerického vládního zásahu do hospodářské krize i s malým politováním, že opět jedna země upustila od zásad stoprocentní hospodářské svobody.

(Jireková Markéta)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání