Sociální pojišťování v zemědělství

Autor: Viškovský, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: nemocenské pojištění, průmysl, sociální pojištění, Zemědělství
Bibliografický záznam: VIŠKOVSKÝ, Karel. Sociální pojišťování v zemědělství. Obzor národohospodářský XVII. (1912). Praha:J. Otto. 1912, roč. XVII., s. s. 33-37, 83-87. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1912
Ročník: XVII.
Rozsah stran: s. 33-37, 83-87
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor poukazuje na fakt, že zatímco pro průmysl bude reforma sociálního pojištění znamenat pouhé rozšíření pojištění dosavadního, v zemědělství se sociální pojištění do té doby objevovalo jen zřídka. V průmyslu se pak neuvažuje o rozšíření okruhu pojištěnců, nýbrž pouze o obsahu pojištění. V průmyslu je již rozšířeno úrazové pojištění a přibude k němu ještě pojištění invalidní a starobní. To v zemědělství je pojištění více méně novinkou. Pro zemědělství bude sice pojištění znamenat značnou zátěž, ale pojištění se nevyhne. Snaha zemědělského odvětví vyhnout se pojištění pak způsobí, že nebude možno přizpůsobit sociální pojištění specifikům zemědělství.
Autor ve zbytku článku představuje dílo Dr. Baernreithera „Grundfragen der sozialen Versicherung in Österreich “(1908), ve kterém se Baernreither snaží vyřešit problém, jak sociální pojištění přizpůsobit poměrům v zemědělství. Upravení pojištění všeobecně by totiž vyžadovalo značné kompromisy. V krátkém náhledu do minulosti je dokumentována potřeba přizpůsobení pojištění zemědělství. Mezi specifika zemědělství patří například územní rozptýlenost a odlišná povaha pracovního poměru. Je ovšem jasné, že nelze pojištění v průmyslu a zemědělství zcela oddělit, protože nádeníci se těžko třídí podle odvětví. Nestálé dělnictvo představuje pro sociální pojištění také potenciální problém. Není důvod, proč by měli tito lidé být vyloučeni ze sociálního systému, ale jejich začlenění bude problematické, protože velice často mění zaměstnavatele. Pracovníky, kteří pak v kruhu rodinném pracují na statku, by sociální pojištění postihovalo jen v případě, že za práci pobírají mzdu. Velice často jsou statky vlastněné manžely, v takovémto případě by mělo existovat společné pojištění manželů. Z charakteru zemědělství také plyne větší podíl žen v rolnictvu, než je tomu v průmyslu. Proto je třeba odbourat znevýhodnění žen v pojištění.

(Turko Dominik)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání