Říšská a zemská rada živnostenská

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: zemská rada
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Říšská a zemská rada živnostenská. Obzor národohospodářský XIII (1908). Praha:J. Otto. 1908, roč. XIII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1908
Ročník: XIII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Snahy živnostenského hnutí dostat se do vlády nebo do státní správy či samosprávy není v českých zemích ojedinělý jev v porovnání s ostatními zeměmi. Vytváření poradních sborů nebo komor se zástupci lidí z odvětví bylo praktikováno již od středověku. Prvních úspěchů bylo dosaženo zřízením poradních útvarů v roce 1850, po letech vyjednávání byly vytvořeny ve velkých městech, ale ovšem nezastupovaly celé kraje, ani země. Požadavky na zřízení živnostenských rad vzrůstaly a v jednotlivých zemích se vytvářely samostatné komise a rady. Stát si postupně začal uvědomovat, že musí vytvořit zázemí pro živnosti.
Na říšské úrovni byla vytvořena živnostenská rada. Poradní sbor ministerstva obchodu neměl velký vliv a sloužil pouze k potírání jedněch druhými. Jedinou důležitou úlohu sehrál v době, kdy neexistovaly zemské rady, byla alespoň nějaká možnost slyšení u vlády.
Rok 1907 přinesl zákon o povinných společenstvech, svazech vyššího řádu a dobrovolných svazech. Zákon byl vytvořen za účelem podpory společenstev v plnění jejich zákonných úkolů, dohlížení na správu a napomáhání jejich zájmům (hospodářských a vzdělávacích). Zemská rada zřízená na Moravě se dočkala téhož roku oficiálního schválení. V této radě byl podíl mezi českými a německými členy pouze jeden hlas ve prospěch Čechů. Rada zřízená v Čechách oproti Moravské byla rozdrobená a rozsáhlejší a především méně živější.
Živnostenská rada má za úkol vytvářet návrhy na zvelebovací akce živnostenské, zvelebování školství, rozvoj domácího průmyslu a sledování potřeb živností.
Zřízené živnostenské rady neznamenaly žádnou změnu oproti říšské radě. Význam by získaly pouze s přechodem na orgán poradní, usnášející se a samostatně výkonný. Zemská komise musí sloučit pořádání kursů, zkoušek, výstav, revizí; podněcovat a poskytovat úvěry pro družstva. Do rady musí vstoupit nejen živnostníci, ale také odborníci (školští, správní, technicky zaměření a inspektoři).
Jednotný, samostatný, energický a znalecky vedený zemský úřad by podle autora vykonal daleko více pro povznesení živnostenstva a celého národa než říšská rada živnostenská se svými sto členy, debatami, dobrozdáními a návrhy.

Skala Jakub

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání