Ke zřízení české pozemkové banky

Autor: Mayer, Alfred Maria
Typ: článek
Klíčová slova: pozemková banka
Bibliografický záznam: MAYER, Alfred Maria. Ke zřízení české pozemkové banky. Obzor národohospodářský XIII (1908). Praha:J. Otto. 1908, roč. XIII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1908
Ročník: XIII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Zavedení pozemkové banky doplní chybějící část soustavy českých peněžních ústavů. Banka přichází se dvěma úkoly – regulovat pohyb zemědělské půdy a zprostředkovávat nemovitostní obchod. U existujících ústavů jsou úkoly tohoto typu minoritní. Z neexistence banky vznikala újma hospodářská, sociální, ale i v ohledu národním.
Provoz bude muset být rozdělen na dvě části, venkovskou a městskou. Venkovský provoz bude daleko vydatnější s možnými velkými ztrátami, ale v ohledu sociálním a národním jsou tyto transakce nezbytné. Případné krytí bude poskytovat městský provoz, který je bezpečný, pravidelný a s velkými zisky. Ve městech bude zaměření spíše na nákup nebo prodej domů či stavebních pozemků.
Banka bude mít dále za úkol sociálně a hygienicky zaměřené projekty; politiku sociální, která má význam v zakládání vilových čtvrtí, dělnických kolonií a stavbu úředních domů. Veškeré činnosti nebudou potřebovat velký kapitál a pro akcionáře přinese poměrně velký zisk (mezi 6 až 25 procenty).
Banka má svoje agrárně politické úkoly. Za prvé, regulaci trhu a vhodnou formou uspokojovat potřebu českého lidu po půdě. Za druhé, napravení nepříznivého rozdělení české půdy mezi velkostatkáře (stále patří velkostatkům jedna třetina veškeré půdy). Dále, zajistí bezpečnou evidenci pohybu půdy.
Dalšími úkoly bude ochrana středního selského stavu; zabránění aglomeraci velkostatkářské půdy; snížení nákupu a rozparcelování orné půdy na pozemky pro chalupníky, zemědělské dělníky a venkovské bezzemky; odpomoci nouzi o zemědělské dělnictvo; zamezení migraci obyvatel; dohled na přechod půdy z německých do českých rukou. Další funkce budou úvěrové, meliorační, hypotekární, stavební a úložiště vkladů. Bursovní obchody jsou ovšem vyloučeny.
Výše akciového kapitálu je stanovena na  5 mil. Kč. Před zahájením provozu bude třeba vybudovat síť důvěrníků, kteří budou upozorňovat banky na nekalé praktiky prodejců a kupců „na oko“. K tomuto účelu můžou sloužit například odbory národních jednot, advokáti nebo notáři. Na ochranu banky od špatných kroků v počátcích přispěje studium úředníků v cizích již existujících pozemkových a parcelačních bankách.

Skala Jakub

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání