Počet a osobní poměry chudých v království Českém

Autor: Engliš, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: životní minimum
Bibliografický záznam: ENGLIŠ, Karel. Počet a osobní poměry chudých v království Českém. Obzor národohospodářský XIV (1909). Praha:J. Otto. 1909, roč. XIV. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1909
Ročník: XIV.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

K počtu chudobných mohol autor dospieť diferencovaním národa podľa miery príjmu. Počet chudobných ľudí sa nedá presne určiť, pretože chudoba je veličina relatívna.  Existenčné minimum, podľa ktorého sa chudoba meria je časovo a miestne rôznorodá.
Nedostatkom zisťovania počtu chudobných je, že štatistika má možnosť zistiť počet osôb hmotne alebo finančne podporovaných, a teda nie počet aktuálne chudobných. Zisťovania počtu chudobných v rokoch 1901 a 1902 sa konali v Českých obciach pomocou dotazníkov. Autor sa ďalej venuje nedostatkom, ktoré sa spájali so sčítaním počtu chudobných. Ako napríklad problémy vyskytujúce sa pri zisťovaní, že kto je obcou naozaj podporovaný. U domácností jednotlivcov to bolo jednoduché avšak v prípade rodiny s viacerými deťmi, kde sa podpora udeľuje hlave rodiny to už také jednoduché nebolo. Autor prízvukuje, že je treba jasne rozoznávať medzi podporou udelenej hlave rodiny – teda rodine ako takej a podporou udelenej v prospech jednotlivých členov.  Náhodný prieskum z roku 1906 ukazoval, že obce, a hlavne menšie z nich, udávali často len osoby, ktorým bola podpora priamo vyplácaná. Autor porovnáva počet osôb podporovaných s počtom osôb z konca roku 1900. Dostáva sa k záveru, že asi 2,5% je priemerne závislých na podpore obcí. Avšak dodáva, že toto číslo podliehalo častej fluktuácii. V článku sa uvádza prieskum počtu ľudí podporovaných v jednotlivých obciach. Z výsledku vyšlo, že existujú obrovské rozdiely medzi jednotlivými okresmi. Pri porovnávaní počtu podporovaných z roku 1890 a roku 1901 a 1902 je zrejmé, že počet podporovaných stúpa. Autor to vysvetľuje  i tým, že stúpa čiastočne humanita obcí, a preto sú schopné sa postarať o väčší počet chudobných. Ďalej sa autor zamýšľa nad vhodnými otázkami, ktoré by mali obsahovať sčítacie lístky zemskej štatistickej kancelárie, tak aby čo najpresnejšie vypovedali o stave podporovaných. Záver článku je venovaný úvahám nad príčinami chudoby, autor zisťuje aké udalosti v živote človeka spôsobujú to že sa ocitne pod životným minimom. 

Bučko Ján

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání